Fa mala olor l’aire condicionat del cotxe?

Moltes vegades, podem notar que en encendre l’aire condicionat del cotxe, comença a olorar malament (una olor similar a terra mullada oa humitat). Aquest fet pot ser degut a l’acumulació d’humitat i pols als conductes d’aireig.

Algunes possibles causes de la mala olor del cotxe.

Filtres

El filtre de cabina o pol·len que està ubicat a l’entrada d’aire del sistema d’aire condicionat, té la finalitat de millorar l’aire que entra a la cabina de passatgers quan un acciona el sistema de ventilació, calefacció o aire condicionat i quan aquest filtre està molt brut, pot generar una mala olor.

Per evitar-ho, és recomanable canviar-lo cada any.

Floridura

En cas d’humitat al sistema d’A/A, aquesta es pot convertir en floridura el que provocarà una olor desagradable.

En aquest cas, cal revisar els desguassos del sistema de calefacció i aire condicionat.
Des de Tallers Santa Eulalia, us recomanem utilitzar purificadors, els quals ajuden a resoldre el problema de les canalitzacions i alhora protegeixen a curt-mig termini.