Què és el filtre de partícules?

El filtre de partícules és l’encarregat de reduir les partícules de sutge generades durant algunes fases de la combustió, reduint el nivell de partícules contaminants que s’expulsen per la fuita.

QUINS VEHICLES PORTEN FILTRE DE PARTÍCULES?

La majoria dels motors dièsel posteriors al 2005 porten incorporat un filtre de partícules, conegut també com a FAP o DPF, per les sigles en francès o anglès.
Explicat d’una forma senzilla, el que passa és que aquestes partícules sòlides es retenen a les parets poroses del filtre i són eliminades cada cert temps en allò que s’anomena “fase de regeneració”. En aquesta fase s’eleva la temperatura del filtre per incinerar el sutge i netejar el sistema.

QUAN ES GENEREN ELS PROBLEMES AMB EL FILTRE?
Quan posem el cotxe en marxa, la unitat de control del motor comença a avaluar els valors dels diferents sensors situats al filtre. Un cop assolits els requeriments indicats pel fabricant, comença el procés de regenerador del filtre de partícules.

Atès que cada conductor dóna un ús personal i específic al seu cotxe que potser no és el més adequat per al perfecte funcionament del FAP. La raó més comuna és quan s’utilitza el cotxe únicament per fer recorreguts urbans, on no és possible assolir la temperatura mínima necessària per a la regeneració. Com que la temperatura no puja prou, el sutge no s’incinera, cosa que provoca que el filtre segueixi acumulant partícules sense netejar-se fins que se satura.

També resulten problemàtics els trajectes curts, en els quals el cicle de neteja es pot interrompre. Per completar-se sol necessitar entre 10 i 25 minuts (el temps depèn de diversos factors) conducció per autopista a velocitat mitjana.
A més del que hem esmentat anteriorment, la utilització d’un oli inadequat al motor escurça la vida útil del filtre de partícules com a mínim un 30%.

QUÈ PASSA QUAN EL FILTRE NO REALITZA LA REGENERACIÓ?

El filtre se satura i sol encendre un testimoni al quadre d’instruments per indicar que el sistema necessita una regeneració forçada, que comporta una visita inevitable al taller de confiança. El cotxe es pot continuar utilitzant, encara que en alguns casos les prestacions es redueixen perquè el sistema electrònic del motor entra en un mode d’emergència o avaria per evitar danyar el filtre. Una altra conseqüència de l’excessiva acumulació de sutge al filtre és que els cicles de regeneració es realitzen amb més freqüència i cada menys quilòmetre, augmentant el consum de combustible.