Què és la corretja de distribució?

La corretja de distribució del cotxe és l’encarregada d’assegurar la sincronització entre el cigonyal, l’arbre de lleves i la bomba d’injecció, és important no confondre la corretja de distribució amb la corretja auxiliar o també anomenada corretja d’accessoris.

En general, és un element del cotxe al qual cal prestar atenció, encara que per la seva llarga durada moltes vegades descurem el seu manteniment. No obstant això, és de vital importància fer un seguiment del seu estat i canviar-la com a mètode de prevenció, ja que el seu trencament pot provocar greus conseqüències al motor.

Es poden diferenciar tres tipus diferents de distribució:

  • Distribució per engranatges: És el menys utilitzat i no acostuma a tenir manteniment.
  • Distribució per cadena: Alguns vehicles utilitzen aquest sistema per cadena metàl·lica perquè no sol requerir substitució, encara que si cal fer manteniment als tensors i patins.
  • Distribució per corretja dentada: És el sistema més comú i requereix un seguiment i manteniment per evitar-ne el trencament.

L’única manera de saber si la corretja és en mal estat és amb una inspecció visual.

Cada quant cal canviar la corretja de distribució?

Normalment, l’interval de substitució que indicat pels diferents fabricants sol oscil·lar entre els 80.000 i els 160.000 quilòmetres o també recomanen un màxim d’anys de funcionament. La substitució s’hauria de fer quan es compleixi com a màxim algun dels dos esdeveniments anteriorment esmentats.

Què passa quan la corretja de distribució es trenca?

Que es produeix una parada del motor i danys irreversibles a la part superior del motor. Els pistons arriben a tocar les vàlvules donant com a resultat vàlvules doblegades, arbre de lleves torçat, part superior dels pistons danyada, bieles doblegades, etc. El cost de reparació per trencament de la corretja de distribució pot estar entre 1000€ i 3000€, això és molt més costós que la substitució de La corretja de distribució. Per això i els danys que pot ocasionar al nostre cotxe, és fonamental portar un manteniment de la corretja de distribució i canviar-la seguint els intervals de substitució indicats per cada fabricant.